ประกันชีวิต|ประกันสุขภาพ|ประกันสุขภาพเด็ก|ประกันสุขภาพผู้สูงอายุ|ประกันกลุ่ม|ประกันหมู่|ประะกันอุบัตเหตุ|ประกันมะเร็ง|ประกันลดหย่อนภาษี|ประกันสะสมทรัพย์

ประกัน ง่ายตอนจ่าย ขายพูดดี มีปัญหาหายหัว มาคุยแค่ตอนขาดเบี้ย, ถ้าตามหาการบริการและการดูแล เลือกเรา ติดต่อเรา โทร : 081-66-7-88-00 ตลอด 24 ชั่วโมง, อีเมล์ : ALLRISKSINSURE@LIVE.COM

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home
Sweet dreams... Royalty Free Stock Vector Art Illustration
เวปไซด์นี้เกี่ยวกับประกันชีวิต
ประกันชีวิต คือ ความรักและความห่วงใย ตราบใดที่โลกนี้ยังมีความรัก ประกันชีวิต ก็ยังมีความจำเป็นกับมนุษย์เรา
จุดประสงค์
(1) จุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพของรูปแบบการดำเนินชีวิตของคนทั่วไป ตั้งแต่ชาวบ้านธรรมดา จนถึง มหาเศรษฐี
(2) เปิดโอกาสในการเรียนรู้เรื่องราวและความจริงเกี่ยวกับความหมายและประโยชน์ที่พึงได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิต
(3) สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความจำเป็นของประกันชีวิต
โดยเนื้อหาสาระนี้เกิดจากการขัดเกลาและคัดเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของประกันชีวิตที่ดีที่สุดจากหลากหลายข้อมูล
ประกันชีวิต (Life Insurance) มีทั้ง เรื่องของชีวิตและสุขภาพ ทั้งรูปแบบรายบุคคล และรูปแบบองค์กร คือ ประกันกลุ่ม หรือ ประกันหมู่ (ประกันกลุ่มของพนักงาน , ประกันกลุ่มนักเรียน นักศึกษา) เรื่องอุบัติเหตุ กรมธรรม์ก็มีทั้งแบบรายบุคคล หรือ ที่เรียกว่า PA และรูปแบบองค์กร Group PA
สวัสดิการที่จำเป็นอื่นได้แก่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Providentfund) อ่านแล้วก็อาจจะสงสัยไม่เข้าใจว่าเกี่ยวข้องอย่างไรกับประกันชีวิตได้ เหตุผลที่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีความเกี่ยวข้องกับประกันชีวิตนั้นก็เพราะว่า ประโยชน์ของการประกันชีวิต 80% อยู่ที่ความคุ้มครองทั้งเรื่องค่าใช้จ่ายจำเป็นในครอบครัว ค่าเล่าเรียนของลูก และค่ารักษาพยาบาล (กรณี ซื้ออนุสัญญาเกี่ยวกับประกันสุขภาพเพิ่มเติม) และอีก 20% อยู่ที่การวางแผนทางการเงินสำหรับชีวิตในบั้นปลายยามเกษียณอายุจากงานนั่นเอง


หมวดสินค้าประกันชีวิต

ประกันชีวิต (5)


AIA Provident Fund-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอไอเอ

AIA Provident Fund-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอไอเอ (0)


ประกันวินาศภัย

ประกันวินาศภัย (1)


กองทุนเกษียณอายุ

กองทุนเกษียณอายุ (1)


ประกันอุบัติเหตุ

ประกันอุบัติเหตุ (0)


AIA-ประกันอาวุโสโอเคเอไอเอ

AIA-ประกันอาวุโสโอเคเอไอเอ (1)


การบินไทย

การบินไทย (1)


ประกันกลุ่ม

ประกันกลุ่ม (0)


ประกันนักเรียน

ประกันนักเรียน (0)


ประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพ (1)


ประกันนักเรียน

ประกันนักเรียน (0)


ประกันนักเรียน

ประกันนักเรียน (0)

AIA-ผู้เอาประกันชีวิตเอไอเอ

AIA-ประกันอุบัติเหตุเอไอเอ

AIA-ประกันอุบัติเหตุกลุ่มเอไอเอ

ประกันภัยการเดินทาง

เอกสารประกันกลุ่ม

ประกันกลุ่มนักเรียน

กองทุนเกษียณอายุกลุ่ม

เรื่องราวที่สนใจ

Your Cart is Empty

S5 Column Cart


Disclaimer

ค้นหาข้อมูล

ขอข้อเสนอประกันชีวิต

ขอข้อเสนอกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ขอข้อเสนอประกันรถยนต์

ขอข้อเสนอประกันภัยทรัพย์สิน

ขอข้อเสนอประกันภัยการขนส่งสินค้า ทางบก ทะเล อากาศ

รับประกัน โฆษณา

สมัครสมาชิกประกันชีวิต/วินาศภัย


สนใจประกัน

เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Currency Selector


product ประกัน

Top Ten Products


ประกันชีวิต สะสมทรัพย์ ประกันสุขภาพ ค่ารักษาพยาบาล

ประกันชีวิต: เกิดมาเพื่อหน้าที่ของพระเจ้ากำหนดให้ช่วยเหลือผู้คน เรื่องนี้หากเล่าแล้วจะเหมือนกลาครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ด้วยเหตุการณ์ที่ผ่านพบประสบมา เหมือนพระองค์กำหนดให้ลูกปฏิบัติภารกิจดังกล่าว แม้นจะมีอุปสรรคมาเป็นบทพิสูจน์ และมีเหตุการณ์ทุกครั้งไปให้ข้าพเจ้าต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้คน การเลือกเป็นที่ปรึกษาเรื่องประกันชีวิต ที่ปรึกษาประกันภัย คงเป็นประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้ากระมัง ที่ประสงค์ให้ข้าพเจ้าอยู่ช่วยชาวบ้านที่ได้รับการเอาเปรียบจากเหล่าบุคคลหรือองค์กรที่เอารัดเอาเปรียบชาวบ้านคนธรรมดา และคงเป็นประสงค์ของพระองค์ให้ข้าพเจ้าคอยให้คำแนะนำช่วยเหลือรวมถึงการให้คำปรึกษาแก่ชาวบ้าน เศรษฐี คนธรรมดา คนร่ำรวย เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ทุกคนให้มากที่สุด ถ้ามีโอกาสและมีโชคเราอาจจะได้คุยกัน และผมอาจจะได้ช่วยเหลือและให้คำแนะนำคุณในสิ่งที่ดีที่สุดและมีประโยชน์ต่อคุณและครอบครัว โสธร ลาภสมบุญกมล ต้องการความช่วยเหลือ ติดต่อ : 081-66-7-88-00 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

Disclaimer : การปฏิเสธความรับผิดชอบ  เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ส่วนบุคคลที่ assurance.in.th จัดทำขึ้นเพื่อแนะนำและให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของประกันชีวิตเป็นหลักแก่ประชาชนคนธรรมดาทั่วไป  บริษัท  อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์  จำกัด (บริษัท เอ.ไอ.เอ. จำกัด)  หาได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ  เกี่ยวกับการดำเนินการของเว็บไซต์ดังกล่าว ดังนั้น  บริษัท  อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์  จำกัด  (บริษัท เอ.ไอ.เอ. จำกัด)   จึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อการดำเนินการของเว็บไซต์ดังกล่าว  ทั้งในทางแพ่ง  และทางอาญา เจ้าของเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ และห้ามมิให้ผู้ใดถือเอาข้อมูลนั้นเป็นข้อผูกมัดหรือความรับผิดชอบ  ตลอดจนมิให้ถือเป็นการชักชวนให้ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการประกันภัยในประเทศ และบุคคลใดๆ  ที่ไม่มีสิทธิตามกฏหมายในการกระทำดังกล่าวในประเทศนั้นๆ  อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะเท่านั้น  หาได้มีความรับผิดชอบครอบคลุมถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการใช้ข้อมูลต่างๆ จากเว็บไซต์นี้.